Росс Ив Инженеринг

Ситови повърхности

Ситови повърхности :
- дъговидни за стационарни сита
- модулни за вибрационни сита