Росс Ив Инженеринг

Клиенти

Дънди Прешъс Металс е международна минна компания, със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработка и експлоатация на находища на благородни метали. Бизнес целите на ДПМ включват идентифициране, придобиване, инвестиране в разработването на находища с потенциал за дълъг експлоатационен срок и при ниски производствени разходи.
Медодобивният завод на Аурубис в България се намира в региона на Средногорието. Той е построен през 1958 г. и се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. През април 2009 г. официално е прието новото име на компанията – Аурубис, след като година по-рано групата Кумерио е придобита от Норддойче Афинери (NA) след одобрението на Европейската комисия в началото на годината.
„Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности. 
КЦМ АД е част от холдинговата структура на КЦМ 2000 АД. Фирмата е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти.
Фикосота е български производител на перилни препарати с марките Savex, Tema и Teo bebe. Препарат за миене на съдове Exo Hidrobalsam и Feia, омекотители за тъкани Semana. Сапуни Teo, Fiona и Tet-a-tet. Шампоани Тео, дамски превръзки Everbel, домакинска хартия NAPPA и тоалетна хартия EMEKA и MILDE.
Холсим България е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон ЛафаржХолсим, създадена чрез сливането на Холсим и Лафарж през юли 2015 г. Обединената компания има комбиниран 180-годишен опит в производството на цимент, инертни материали и бетон и е новият световен лидер в сектора на строителните материали.
Фирма “БОННЕР” произвежда машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост, хигиенно оборудване от неръждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката, за месопромишлеността доставя, монтира и обслужва гаранционно и след гаранционно машини от водещи в бранша фирми.
Основната дейност на "ВиК"ЕООД е поддържане и експлоатация на ВиК системи за задоволяване на абонатите с вода с питейни качества за   питейно-битови, технологитчи и противопожарни нужди и осигуряване отвеждането на отпадъчните води от населените места до водоприемниците.
Главно направление в работата на НИКОМ-65 е производството на механични челни уплътнения, които са високонадеждни въртящи се уплътнителни системи, прилагащи се в почти всички случаи на уплътнителната техника. 
NORD извърщва ремонт и поддръжка на специализирано оборудване за химията, кораборемонта, добивната промишленост и селското стопанство.
Полигруп - производство на полиетиленови фолии и опаковки
Топлоелектрическа Централа в гр. Сливен - производство на електро и топлоенергия