Росс Ив Инженеринг

Други услуги

-Разполагаме със заваръчни апарати за ВИГ , МИГ и ТИК заваряване на черни и цветни метали.
-Изработваме изделия по Ваши чертежи , модели и изисквания
-Механо ремонти в Обогатителни Фабрики.
-Шприцване и облицоване на вани за електролиза с киселинно устоичив полиуретан